Zwroty i prawo odstąpienia od umowy

Zwroty i warunki

1. Zwroty za wady produkcyjne.

Użytkownik może powrócić do THE INDIAN FACE, każdy produkt, który ma wadę produkcyjną. Biorąc pod uwagę charakter zakontraktowanych produktów, Użytkownik będzie miał okres jednego miesiąca na komunikację THE INDIAN FACE brak zgodności z nimi. Jeśli ten okres zostanie przekroczony, wszelkie szkody zostaną poniesione przez użytkownika.

Aby sformalizować zwrot, Użytkownik musi się skontaktować THE INDIAN FACE w ciągu miesiąca na adres kontakt @ theindianface .com, wskazując produkt lub produkty, które mają zostać zwrócone, dołączając zdjęcie i szczegółową listę znalezionych w nim wad

Raz THE INDIAN FACE otrzymał wiadomość od użytkownika, w ciągu 3-5 dni roboczych poinformuje cię, czy zwrócić produkt. W przypadku zwrotu THE INDIAN FACE Wskazuje użytkownikowi sposób odbioru lub wysłania wadliwego produktu do swoich biur / magazynów.

Każdy zwracany produkt musi być nieużywany wraz ze wszystkimi etykietami, opakowaniem oraz, w stosownych przypadkach, dokumentacją i oryginalnymi akcesoriami dołączonymi do produktu. Jeśli użytkownik nie postąpi w ten sposób, THE INDIAN FACE zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu.

Po otrzymaniu produktu i sprawdzeniu wad, THE INDIAN FACE daje Użytkownikowi możliwość wymiany produktu na inny o identycznych cechach, chyba że ta opcja jest obiektywnie niemożliwa lub nieproporcjonalna dla THE INDIAN FACE.

W przypadku, gdy z powodu braku towaru nie można wysłać innego produktu o identycznych cechach, Użytkownik może zdecydować się na rozwiązanie umowy (tj. Zwrot zapłaconych kwot) lub zażądać wysyłki innego modelu, który Użytkownik dobrowolnie wybiera.

Dostawa produktu o identycznych cechach lub nowego modelu, który użytkownik wybierze, odpowiednio, zostanie dokonana w ciągu najbliższych 3-5 dni roboczych od daty, w której THE INDIAN FACE Użytkownik potwierdzi wymianę wadliwego produktu lub wysyłkę nowego modelu.

Zastąpienie, przesłanie nowego modelu lub rozwiązanie umowy nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika.

Jeśli Użytkownik wypowie umowę, THE INDIAN FACE dokona zwrotu całej kwoty zapłaconej Użytkownikowi za zakup wadliwego produktu.

THE INDIAN FACE informuje Użytkowników, że termin zwrotu zapłaconych kwot będzie zależał od metody płatności, której użyłby użytkownik przy zakupie produktu.

2. Wycofanie

W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie zadowolony z produktów otrzymanych w jego zamówieniu, zgodnie z Ogólnymi przepisami prawa dotyczącymi obrony konsumentów i użytkowników będzie miał czternaście (15) dni kalendarzowych na zwrot całości zamówienia lub, jeśli wolisz, możesz zwrócić dowolne produkty, które składają się na całość zamówienia, a wszystko to bez kary i bez konieczności podawania przyczyny.

Użytkownik musi jednak ponieść bezpośrednie koszty zwrotu do THE INDIAN FACE, niezależnie od tego, czy zwrócisz zamówienie w całości, czy zdecydujesz się zwrócić tylko niektóre produkty w zamówieniu.

Aby sformalizować zwrot, musisz się skontaktować THE INDIAN FACE na adres kontakt @ theindianface .com, wysyłając wypełniony formularz odstąpienia, który jest dołączony do niniejszego Regulaminu jako ZAŁĄCZNIK 1. Po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia, THE INDIAN FACE Wskaże sposób wysłania zamówienia do swoich biur lub magazynów.

THE INDIAN FACE nie ponosi odpowiedzialności za firmę kurierską, którą Użytkownik wynajmuje w celu zwrotu zamówienia. W tym sensie THE INDIAN FACE zaleca to użytkownikowi zażądać od firmy kurierskiej przedstawienia dowodu dostawy po złożeniu przesyłki przez kuriera w biurach THE INDIAN FACE, aby użytkownik wiedział, że produkt został prawidłowo dostarczony THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE nie ponosi odpowiedzialności za adres, pod którym Użytkownik wysyła zamówienie zwrotu. W przypadku Europy zawsze powinno to być nasze biuro. Jeśli nie mieliśmy potwierdzenia dostawy, a użytkownik nie przedstawił potwierdzenia dostawy, THE INDIAN FACE nie ponosi odpowiedzialności za stratę i to użytkownik musiałby dochodzić roszczeń od firmy transportowej, która zawarła umowę.

Koszty zwrotu zamówienia (takie jak koszty wysyłki za pośrednictwem firm kurierskich) ponosi bezpośrednio Użytkownik.

Produkt musi być nieużywany wraz ze wszystkimi etykietami, opakowaniem oraz, w stosownych przypadkach, dokumentacją i oryginalnymi akcesoriami dołączonymi do produktu. Jeśli Użytkownik nie postąpi w ten sposób lub jeśli produkt doznał jakiejkolwiek szkody, Użytkownik akceptuje, że produkt może podlegać amortyzacji lub że THE INDIAN FACE zwrot może zostać odrzucony.

Raz THE INDIAN FACE sprawdź, czy zamówienie jest w dobrym stanie, THE INDIAN FACE przystąpi do zwrotu łącznej kwoty zapłaconej przez użytkownika.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zwrócić zamówienie w całości, THE INDIAN FACE zwróci Użytkownikowi wszystkie kwoty, które zapłaciłby, a jeśli zwróci tylko jeden z produktów, zostanie zwrócona tylko część odpowiadająca tym produktom.

THE INDIAN FACE informuje Użytkowników, że termin zwrotu zapłaconych kwot będzie zależał od metody płatności, której użyłby użytkownik przy zakupie produktu. W każdym razie THE INDIAN FACE zwróci zapłacone kwoty tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwróconego produktu.

Polityka wymiany produktów

THE INDIAN FACE nie dopuszcza zmiany między produktem zakupionym przez Użytkownika dla innego produktu oferowanego w Witrynie.

W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany produktu, musi skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w taki sam sposób, jak to określono w punkcie 6.2, a następnie kupić nowy produkt, którego chce.